ایده عکاسی از غذا

همه ما میدانیم که غذاها خوشمره و همچنین انتخابی خوب برای ثبت یک عکس هستند , اما با این وجود همیشه آسان ترین موضوع برای عکاسی به حساب نمی آید.به همین علت در ادامه به تعدادی ایده عکاسی از غذا اشاره خواهیم کرد .

با ما همراه باشید :

ایده عکاسی از غذا

 

  1. ترکیب بندی خود را نادیده نگیرید
  2. عکس های خود را ازفاصله خیلی نزدیک نگیرید
  3. وقتی هوای بیرون تقریبا تاریک یا صبح خیلی زود است عکس نگیرید
  4. زاویه ها همه چیز در عکاسی غذا هستند
  5. از لوازم صحنه استفاده کنید
  6. هرگز فراموش نکنید که با مواد غذایی تعامل داشته باشید

 

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید