هنر عکاسی چیست ؟

هنر عکاسی چیست ؟ هنرعکاسی به عنوان یکی از هنرهایی که به ثبت وقایع میپردازد در همه جای جهان کاربرد دارد. این هنر روی موضوعات واقعی تمرکز مینماید . عکس ها با رعایت اصول عکاسی این هنر را انجام میدهند . باید این عکسها دارای ویژگی هایی باشند که باعث جذب بیننده شوند و مفاهیم مورد نظر در ذهن عکاس را برسانند .

تاریخچه

عکاسی برای اولین بار در رانسه کشف شد اما هنر عکاسی که امروزه ما تجربه و مشاهده مینماییم .

نتیجه تلاش بسیاری از افراد در زمینه های مختلف و اکتشافات و نوآوری هنر عکاسی در طول تاریخ است .

شخصی به نام”بکاری” تأثیر نور را روی نقره کلرید کشف نمود و مهم‌ترین عامل قطعی برای پیشرفت در هنر عکاسی را فراهم کرد. بعدها در سال ۱۸۲۲ مخترعی فرانسوی به نام ژوسف نیسفور نیپس در 57 سالگی توانست نخستین تصویر تثبیت شده دائمی را تولید کند. او بعد ها با همکاری لوئی دگر، آزمایشاتی را بر ترکیبات نقره انجام داد و توانست روش جدیدی را در هنرعکاسی اختراع کند.

نکات مهم

  • استفاده از نور در هنر عکاسی
  • اهمیت به تجهیزات دوربین در هنر عکاسی
  • فوکوس ب روی چشم ها

انواع عکاسی

  • عکاسی مفهومی
  • عکاسی کوبیسم
  • عکاسی ماکرو
  • عکاسی انتزاعی

 

 

 

 

 

ما را د اینستاگرام دنبال  نمایید